Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-23-Speech-4-497-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130523.50.4-497-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Condamn execuţia în secret a lui Mohammad Afzal Guru pe 9 februarie 2013, după un moratoriu de şapte ani. Condamn şi modul în care execuţia a avut loc, precum şi înmormântarea lui în cadrul închisorii. Procesul în urma căruia Mohammad Afzal Guru a fost condamnat la moarte nu a fost unul corect, încălcându-se inclusiv dreptul la apărare. În plus, condamnarea lui s-a bazat pe legea prevenirii terorismului, care nu respectă dreptul internaţional şi care de altfel a fost şi abrogată în 2004. Suntem într-o perioadă definită drept perioadă de luptă împotriva pedepsei cu moartea, cu 154 de state care au abolit deja această pedeapsă sau şi, de asemenea, în urma unor rezoluţii ONU în acelaşi sens. Cer Indiei să nu mai execute nicio persoană şi să introducă imediat un moratoriu privind pedeapsa cu moartea, urmând să o interzică prin lege."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph