Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-23-Speech-4-413-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130523.40.4-413-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Zoals ik al eerder stelde bij het verslag Martin, is het een goede zaak dat de blokkade van tariefpreferenties voor Birma worden opgeheven. Het land heeft de afgelopen tijd laten zien dat het serieus werk wil maken van democratische hervormingen en kan dit steuntje in de rug dus goed gebruiken. Wel wil ik graag een opmerking maken over tariefpreferenties in het algemeen en dan speciaal met betrekking tot de wederkerigheid van deze preferenties. Ik begrijp de gedachte achter de eenzijdigheid van de voordelen, maar daarmee doen wij onszelf natuurlijk ook tekort. Ik pleit dus voor een opheffing van de niet-wederkerigheid van deze tariefpreferenties. Overigens ben ik van mening dat het opheffen van álle handelsbelemmeringen het beste zou zijn voor alle arme landen in de wereld en ook voor de EU. Zo hebben wij geen ontwikkelingshulpgelden meer nodig, want wij doen gewoon eerlijk handel met elkaar."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph