Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-23-Speech-4-403-250"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130523.39.4-403-250"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi pritariu, jog būtų pradėtos ES ir JAV derybos dėl laisvos prekybos sutarties. Suprantu, kad derybos nebus lengvos. Tiek ES, tiek JAV nenoriai atsisakys nusistovėjusių subsidijų, vietinius gamintojus palaikančius praktikos. Nėra garantijų, kad derybininkams pavyks susitarti dėl galutinio teksto, ar kad pritars visos ES šalys. Tačiau manau, kad pabandyti tikrai verta. ES ir JAV galėtų tapti pagrindiniu pasaulinę prekybą formuojančiu bloku. Sutarti standartai taptų pasaulio standartais. Kitoms pasaulio ekonomikoms tektų prie jų prisiderinti. Manau, kad turime išnaudoti susidariusią situaciją, kai abiejose Atlanto pusėse vyrauja teigiamos nuotaikos derybų atžvilgiu. O derybų rezultatus, kai juos turėsime, galėsime patvirtinti ar atmesti ateinančiuose EP plenarinėse sesijose."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph