Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-23-Speech-4-381-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130523.39.4-381-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"De Verenigde Staten zijn Europa's belangrijkste handelspartner en ook al eeuwenlang onze grootste vrienden. De Verenigde Staten hebben Europa vele malen uit de brand geholpen als wij er weer een puinhoop van hadden gemaakt. Goede handels- en vriendschapsbetrekkingen zijn dus cruciaal voor alle Europese staten. Een paar dagen geleden zijn de VS opgeschrikt door verschrikkelijke tornado's in Oklahoma. Toen Nederland dit jaar zestig jaar geleden een enorme watersnoodramp beleefde, waren onder anderen de Amerikanen direct aanwezig om op grote schaal hulp te verlenen. Waar blijft de Europese hulp nu? Mijn voorstel is dan ook om van de beloofde vijf miljard aan de salafistische staat Egypte af te zien en deze te doneren aan de autoriteiten in Oklahoma. Egypte is geen vriend van het vrije westen, iets wat de Verenigde Staten absoluut wel zijn."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph