Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-23-Speech-4-358-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130523.38.4-358-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Het is volkomen terecht dat de Europese Raad nog steeds weigert om toetredingsonderhandelingen te voeren met Macedonië, niet zozeer vanwege het dispuut met Griekenland omtrent de naam van het land, maar omdat mijn partij met geen enkel land toetredingsonderhandelingen wil voeren, dat heb ik net ook al verteld. Verder speelt mee dat een land dat liever standbeelden opricht en andere megalomane projecten opzet in plaats van goed binnenlands beleid te voeren, vanzelfsprekend nog lang niet klaar is voor onderhandelingen. Met betrekking tot de naam van het land wil ik wel kwijt dat ik het een goede zaak vind dat Griekenland een hand reikt aan Macedonië om er samen uit te komen. Ik hoop dat deze landen er snel uitkomen, want eigenlijk is het natuurlijk een interstatelijk conflict dat de moeite niet waard is."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph