Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-23-Speech-4-340-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130523.37.4-340-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Los van het feit dat mijn partij vóór de opheffing van de Europese Unie is en dus ook sterk tegen toekomstige toetredingen van nieuwe landen tot de Unie, kijk ik ook graag feitelijk naar toetredingsonderhandelingen. Deze resolutie staat bomvol onderwerpen waarop Bosnië nog zo volledig achterloopt dat zelfs niet kan worden gedacht over serieuze onderhandelingen. Dat is al een flink teken aan de wand, aangezien dit soort resoluties meestal volstaan met complimenten en lichte kritiek. Het is veel beter om de toetredingsonderhandelingen met Bosnië per direct te stoppen en hen eerst maar even hun eigen land op orde te laten krijgen, voordat de Europese Unie ook maar serieus moet overwegen om weer gesprekken aan te gaan met de Bosniërs."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph