Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-23-Speech-4-320-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130523.36.4-320-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Sorry voor het monopoliseren van deze stemverklaringen. Dat de financiële gelden van voormalige dictators moeten worden teruggegeven aan de landen van de zogenaamde Arabische Lente, staat buiten kijf. Maar in dit verslag staat dat het nog niet mag gebeuren en daar ben ik het hartgrondig mee eens. De landen moeten eerst maar eens aantonen dat het de beloofde ware democratieën zijn geworden. Maar ergens is dit een hypocriete houding van de Europese Unie. Want aan de ene kant geven wij ons eigen geld gratis weg aan de Arabische landen, aan Egypte zelfs 5 miljard, maar houden wij hun eigen geld vast als drukmiddel. De logica hierin ontgaat mij volkomen. Als het aan mij lag ging er hoe dan ook geen geld naar deze fopdemocratieën, die dag na dag salafistischer worden, een zeer grote zorg voor de stabiliteit in het Midden-Oosten."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph