Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-23-Speech-4-295-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130523.35.4-295-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"In Syrië bestaan er geen winnaars, alleen maar verliezers. Syrië is verworden tot het strijdtoneel van aan de ene kant de regering Assad en Hezbollah en aan de andere kant moslimjihadisten die, mochten zij aan de macht komen, een groot gevaar voor de staat Israël zullen vormen. Ondertussen is natuurlijk de afwachtende houding van de internationale gemeenschap ronduit stuitend. Obama heeft duidelijk een grens aangegeven waarbij hij zou optreden. Maar toen die grens was bereikt - en ik doel natuurlijk op de sarin-aanvallen - gaf Obama niet thuis. De leiderschapsrol die de Arabische Liga of de OIC hier op zich had moeten nemen, is al helemaal nergens te bekennen. De Arabische Lente begint een gitzwarte Arabische Winter te worden waar niemand wint. Wat Europa in ieder geval nu zou moeten doen, is Hezbollah meteen op de EU-terreurlijst zetten."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"the Organisation of Islamic Conference"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph