Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-23-Speech-4-279-937"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130523.34.4-279-937"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Balsavau dėl šios rezoliucijos, nes svarbu, kad visos pagrindinės ekonominės politikos reformos, kurias planuoja vykdyti valstybės būtų aptariamos tarpusavyje, įtraukiant Europos Sąjungos institucijas, kaip reikalauja Europos Sąjungos teisė. Sukurti koordinavimo mechanizmai turėtų būti taikomi visoms euro zonos valstybėms narėms ir atviri visoms Sąjungos valstybėms narėms, kartu atsižvelgiant į didesnę euro zonos valstybių narių tarpusavio priklausomybę. Reikėtų ir toliau plėtoti Europos fiskalinius pajėgumus bei laiku įgyvendinti tvarų augimą skatinančias struktūrines reformas, remiančias principą, kad veiksmai, skatinantys didesnę atsakomybę ir ekonominę drausmę, būtų derinami su didesniu solidarumu ir stipresniu sprendimų priėmimo integravimu tokiose politikos srityse, kaip mokesčiai ir darbo rinkos. Įdiegus reformas remiantį paskatų mechanizmą būtų galima palengvinti trumpalaikį neigiamą struktūrinių reformų poveikį, ypač socialinius ir politinius sunkumus, ir užtikrinti, kad tas poveikis būtų labiau priimtinas piliečiams. Šiame procese svarbu garantuoti faktinį Europos statistikos sistemos nepriklausomumą tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos lygmenimis."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph