Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-23-Speech-4-277-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130523.34.4-277-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"De euro is als betaalmiddel een tikkende tijdbom. Er is bijna geen econoom meer te vinden die nog gelooft in de toekomst van de euro. De EU had als prachtig voorbeeld van de bescherming van de euro aan de financiële markten een sterk signaal kunnen geven door Griekenland uit de eurozone te zetten. Daarmee zou ze hebben aangegeven dat bedrog en corruptie binnen de eurozone worden afgestraft in plaats van beloond, zoals nu is gebeurd. De Europese Monetaire Unie heeft geen behoefte aan allerlei nieuwe regelgeving, maar vereist voornamelijk dat liegende en bedriegende lidstaten onmiddellijk uit de eurozone worden gegooid. Dat is beter voor de andere landen in de eurozone en voor die staten zelf."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph