Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-23-Speech-4-259-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130523.33.4-259-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Het invoeren van honden en katten uit andere lidstaten is een groeiend fenomeen. Mijn eigen ouders hebben zelf ooit een katertje terug meegenomen van vakantie in Spanje, een hartstikke lief beestje. Er kleven echter wel grote risico's aan dit soort invoer. In sommige Oost-Europese lidstaten worden honden op grote schaal gefokt om verkocht te worden in West-Europese landen. Het betreft dan de vaak wat zeldzamere rassen. Het fokken van deze honden is een grote handel, maar ook een zorgwekkende. Het accumuleren van zoveel mogelijk geld staat boven de gezondheid van de honden. Inenten tegen ziektes gebeurt nauwelijks en zij worden onder erbarmelijke omstandigheden gehouden. Daardoor worden vaak, soms langere tijd na aankomst in de andere lidstaat, ziektes geconstateerd die tot het overlijden van het dier kunnen leiden. Graag zou ik dus alle lidstaten willen oproepen om hiervoor waakzaam te zijn en in te grijpen waar nodig."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph