Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-23-Speech-4-234-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130523.32.4-234-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Het feit dat rabies bij gezelschapsdieren zo goed als uitgeroeid is, betekent niet dat wij niet waakzaam moeten blijven. Vooral de zwerfhondenproblematiek in de oostelijke lidstaten is nog steeds een groot probleem. Deze dieren hebben veelal nog steeds rabies en andere ziektes. Overheden in die lidstaten gebruiken soms gruwelijke middelen om deze dieren te verdelgen. Want zo is het: bruut afmaken. Wij moeten de Oost-Europese landen blijven aanspreken op deze gruwelmethodes en ervoor zorgen dat zij correct omgaan met die zwerfhonden. Dat houdt dus in dat deze op een diervriendelijke manier worden gevangen, voor hun ziektes behandeld worden en gecastreerd of gesteriliseerd worden. Het is van belang dat wij deze dieren niet vergeten bij de aanpassing van deze richtlijn."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph