Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-23-Speech-4-197-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130523.30.4-197-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, het is een goede zaak dat de blokkade van tariefpreferenties voor Birma wordt opgeheven. Het land heeft de afgelopen tijd laten zien dat het serieus werk wil maken van democratische hervormingen en kan dit steuntje in de rug goed gebruiken. Wel wil ik graag een opmerking maken over tariefpreferenties in het algemeen, en dan speciaal met betrekking tot de wederkerigheid van deze preferenties. Ik begrijp de gedachte achter de eenzijdigheid van de voordelen, maar daarmee doen wij onszelf natuurlijk ook te kort. Ik zou dus graag willen pleiten voor een opheffing van de niet-wederkerigheid van deze tariefpreferenties. Sterkere aanwezigheid in de opkomende markten zou goed zijn voor Europese bedrijven."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph