Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-581-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Salut dezbaterea asupra Raportului Howitt privind progresele înregistrate de Macedonia în 2012, precum și implicarea raportorului, alături de Comisarul Füle și de Președintele Buzek, în soluționarea crizei politice ce a început la finele anului trecut. Subliniez, de altfel, de la bun început, că acordul de la 1 martie trebuie aplicat integral și că această ocazie de a avansa pe calea integrării europene nu trebuie ratată. Salut, de asemenea, raportul special publicat de Comisia europeană pe 16 aprilie. Acesta confirmă ceea ce știam de fapt, și anume că această țară a înregistrat progrese importante pe calea aderării, în ciuda crizei politice. Macedonia implementează reformele prevăzute în cadrul Dialogului la nivel înalt pentru aderare demarat în luna martie 2012, relațiile cu vecinii au continuat să fie bune și Macedonia a luat măsuri pentru a îmbunătăți relațiile bilaterale cu Grecia și Bulgaria. Susțin, prin urmare, recomandarea de a deschide negocierile de aderare cu Macedonia, recomandare prezentă de altfel în toate rapoartele de progres ale Comisiei din 2009 încoace. Disputa în jurul numelui oficial al țării nu trebuie să mai constituie un pretext pentru a le întârzia, mai ales în urma noului impuls pentru soluționarea acesteia intervenit în cadrul ONU în luna aprilie."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.34.3-581-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph