Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-507-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.32.3-507-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Po raz kolejny oceniamy dzisiaj postępy Bośni i Hercegowiny na drodze do integracji z Unią Europejską i bez wątpienia faktem jest, że ten kraj wypada najsłabiej na tle państw Bałkanów Zachodnich objętych perspektywą poszerzenia. Dlatego tamtejsze władze bez wątpienia muszą na poważnie skoncentrować swoje wysiłki na dobrym zarządzaniu, zasadach państwa prawa, budowaniu demokratycznych instytucji, ustanowieniu niezawisłego i bezstronnego systemu sądowego, poprawie zdolności administracyjnych oraz reformach społecznych i gospodarczych, a także na walce z bezrobociem. Ogromnym problemem pozostaje również korupcja, przenikająca tak naprawdę wszystkie dziedziny życia publicznego, a także handel ludźmi. Pozycję Bośni i Hercegowiny osłabia również brak niezależnych i pluralistycznych mediów oraz głębokie podziały etniczne. Mimo wszystko uważam, że rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich jest inwestycją zarówno w stabilność regionu, jak i w stabilność sąsiedztwa Unii Europejskiej, i mam nadzieję, że Bośni i Hercegowinie uda się spełnić wszystkie wymagane przez Unię Europejską kryteria w tym zakresie."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph