Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-478-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.31.3-478-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Edino, kar bi lahko odgovoril na to vprašanje je: tudi jaz podpiram zamisel o boljši koordinaciji. Najbrž ne more biti vse prepuščeno nacionalnim vladam, ker je očitno, da imajo te vlade zelo različne pristope. In tudi denar je šel tja, kjer so računali, da jih bodo sprejeli bolj naklonjeno in bodo izpostavljeni manj možnostim, da se jim ta denar odtuji. Se pravi, koordinacija je potrebna."@sl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph