Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-476-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.31.3-476-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Veliko kolegov je pred mano, gospa predsednica, gospod komisar, govorilo o tem, da je dobro, da smo se hitro odzvali na pričakovanja ljudi v državah, ki jih je zajela arabska pomlad. Ampak danes moramo ugotoviti, da zamujamo. Praktično nobena odtujena sredstva se niso vrnila. Očitno je, da smo pokazali, da evropska zakonodaja bolj ščiti tistega, ki jemlje, kot onega, ki mu je bilo odvzeto. Jaz bi rad poudaril, da seveda sredstva, ki so odtujena, ki so na računih zahodnih bank, so samo sredstva provizij, ki so bila izplačana državnikom in drugim špekulantom v teh državah. Večina drugih odtujenih sredstev je še vedno tam, kamor so jih odnesli tisti, ki vedo, kako se spravi varno denar. To so pa multinacionalne kompanije, ki izkoriščajo te države. Jaz mislim, da situacija, ki jo imamo danes, kliče po novi etiki in kliče po tem, da tudi te multinacionalke, ki plenijo po državah, ne samo Bližnjega vzhoda, ampak tudi Latinske Amerike, Afrike in tako naprej, spremenijo svoje metode in končno položijo račune."@sl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph