Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-464-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.31.3-464-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Discutăm astăzi despre recuperarea activelor pentru ţările angajate în Primăvara arabă, la mai bine de doi ani de la începerea transformărilor pe care le-a cunoscut vecinătatea sudică. Aşa cum a sugerat şi comisarul Füle mai devreme, avem implicate, cred, două perspective. Vorbesc de perspectivele cetăţenilor din Tunisia, Egipt şi Libia. E mai întâi perspectiva, dacă îmi îngăduiţi această expresie, economică; e subliniată importanţa economică, financiară, înainte de toate, pentru guvernele din ţările Primăverii arabe, care sunt confruntate cu provocarea reconstrucţiei economice şi, din această perspectivă, sigur că recuperarea e văzută ca un mijloc de a pune ceva la temelia reconstrucţiei. Pe de altă parte, avem cealaltă perspectivă, aş spune eu şi mai importantă, perspectiva dreptăţii şi a demnităţii. Cetăţenii din Tunisia, din Egipt şi din Libia doresc recuperarea activelor, pentru că văd în acest gest o măsură a dreptăţii, în condiţiile în care respectivele bunuri au fost legate decenii de-a rândul de corupţie. Pe de altă parte, e un proces de lungă durată, e un proces complex, cum de asemenea s-a spus mai devreme, ne amintim că în Filipine activele deturnate de Ferdinand Marcos nu au fost recuperate decât după un sfert de secol. În unele dintre ţările menţionate, mai precis în Tunisia, deocamdată nu s-au recuperat decât 28 de milioane de dolari blocaţi într-un cont în Liban, foarte puţin. Ce putem face este să cooperăm la nivelul statelor membre oferind asistenţă tehnică şi juridică pentru a grăbi cât se poate de mult procesul."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph