Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-447-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.30.3-447-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, tilanne Syyriassa on pahentunut vakavaksi hätätilaksi. Sisäisten ja ulkoisten pakolaisten määrä on kasvanut ja suurin osa heistä on naisia ja lapsia. Naapurimaista Turkki, Libanon ja Jordania ovat kovimman paineen alla. Esimerkiksi Turkin Reyhanlissa tehty autopommi-isku osoittaa, että konflikti uhkaa levitä. Jordaniaan saapuu arviolta noin 70 000 uutta pakolaista kuukausittain. Kyse ei ole pelkästään humanitaarisen avun antamisesta. Pakolaisten joukossa on sodassa traumatisoituneita nuoria ja lapsia. Heidän koulunkäyntinsä on keskeytynyt ja he ovat menettäneet perheenjäseniä ja tarvitset traumoihinsa apua. Kansainvälinen yhteisö ei voi vierittää kaikkea vastuuta Syyrian naapurimaiden niskoille. Päätöslauselmamme keskittyykin humanitaaristen kysymysten lisäksi myös poliittisiin toimiin, sillä kriisi uhkaa levitä EU:n sisälle. Tällaisia poliittisia toimia olisivat muun muassa asevientikielto it ja humanitaariset käytävät Syyrian sisällä, suojeluvastuuperiaatteen noudattaminen ja kansainvälisen rikostuomioistuimen tulkinnat."@fi2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph