Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-444-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.30.3-444-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Widać, że jest to debata, która tchnie beznadzieją i brakiem pomysłów. Potrafimy tylko odnotowywać ilość uchodźców czy ilość ofiar. Wszyscy wiedzą, że to nie jest walka ani z Assadem, ani o Assada. To jest walka o przyczółki, jakie rozliczne państwa, organizacje, w tym organizacje terrorystyczne, zdobędą na terytorium Syrii po jego upadku. Iran zbroi Hezbollah, wysyła nowoczesne rakiety, które kiedyś pewnie zostaną skierowane do Izraela. Nie wiadomo, kiedy pękną zamki na zbiorach broni chemicznej. Nie wiemy, co szykuje al-Kaida, ponieważ oficjalnie ogłosiła, że jest stroną konfliktu itp., itd. Widzimy, że każdy dzień przynosi tylko i wyłącznie złe wiadomości. Przygotujmy się na jeszcze więcej złych wiadomości, dlatego że przy takim podejściu wspólnoty międzynarodowej będziemy patrzeć, jak ten kraj znika z powierzchni ziemi i giną ludzie, którzy byli kiedyś jego obywatelami."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph