Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-425-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.30.3-425-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Najpewniejszym sposobem rozwiązania problemu uchodźców syryjskich byłoby rozwiązanie przyczyny powodującej ich ucieczkę z Syrii. Przyczyną tą jest oczywiście wojna domowa. Jej zakończenie natychmiast rozwiązałoby część problemów. Paradoks polega na tym, że niektórzy darczyńcy pomagający uchodźcom jednocześnie wspierają stronę konfliktu zbrojnego. Inaczej mówiąc, z powodów politycznych przedłużają konflikt, a zarazem bezpośrednią przyczynę tego, że codziennie rośnie liczba uchodźców. Drugi paradoks polega na tym, że uchodźcy są nawet w Egipcie, który nie graniczy z Syrią, tymczasem nie ma ich w o wiele bliższym geograficznie Izraelu. Oczywiście wiemy, dlaczego tak się dzieje, uznajemy to za oczywiste, ale gdyby tak „na chłodno” się nad tym zastanowić, to trzeba by przyznać, że przecież nie jest normalna sytuacja. Jestem przekonany, że bez politycznego rozwiązania konfliktu w Syrii problem uchodźców będzie się tylko powiększał, a to z kolei może doprowadzić do pogorszenia sytuacji w całym regionie. Pierwszym krokiem powinno być zawieszenie broni. Społeczność międzynarodowa powinna aktywnie pomóc w doprowadzeniu do wynegocjowania warunków zawieszenia broni i cieszę się, że Komisja Europejska angażuje się w takie działania. Jednocześnie powinniśmy pomagać uchodźcom tak skutecznie, jak tylko potrafimy."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph