Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-416-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.30.3-416-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Eerst een technisch puntje, ik spreek niet námens de niet-ingeschreven leden, ik maak deel uit van de niet-ingeschreven leden. Een burgeroorlog kent nooit winnaars. Nationaal niet, en in het geval van Syrië ook internationaal niet. Het is namelijk moeilijk aan te geven welke van de strijdende partijen die uiteindelijk zal zegevieren, het meest betrouwbaar zal blijken te zijn. De stabiliteit in de regio, waar de Joodse staat Israël aan alle kanten wordt bedreigd door regimes die uit zijn op de vernietiging van deze staat, is van essentieel belang voor alle actoren. Aan de ene kant staan de oppositietroepen, die beweren een door Iran ondersteunde jihad te voeren, en aan de andere kant de regering Assad, die inmiddels fanatiek wordt ondersteund door de terroristen van Hezbollah. Vandaag heeft het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken aangegeven dat het Hezbollah op de terreurlijst van de Europese Unie wil hebben naar aanleiding van de afschuwelijke terreuraanslag in Burgas in Bulgarije. De plaatsing op de EU-terreurlijst komt veel te laat, maar beter laat dan nooit! Hoe staat de Europese Commissie tegenover dit Duitse voorstel? Graag een reactie."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph