Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-287-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-287-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló rendeletre irányuló javaslat célja, hogy elismerést szerezzen az erőszakos cselekmények sértettjeit védő intézkedéseknek olyan országokban, ahol az ilyen jellegű rendelkezések polgári vagy közigazgatási eljárás alá tartoznak. A büntető- és polgári jogi eszközök együttes alkalmazásának köszönhetően az EU-n belül szabadon és biztonságban mozoghatnak mindazok a személyek, akikre vonatkozóan védelmi határozatot hoztak. A Jogi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság közös jelentése olyan mechanizmus létrehozását javasolja, amely egy szabványosított és többnyelvű tanúsítvány bevezetésével megszüntetné a köztes formaságokat, továbbá a védelmi intézkedések gyors és egyszerű elismerése mellett a végrehajtásukat is biztosítaná. A bűncselekmények áldozatainak védelme és jogaik erősítése közös érdekünk, ezért tartom fontosnak a jelentés megszavazását."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph