Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-285-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-285-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Podpořila jsem návrh nařízení o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech, neboť posílí jistotu obětí násilí, kterým byl vydán ochranný příkaz. Je to jednoznačně přínosný krok, který samozřejmě vítám. Až čtvrtina žen v EU je totiž v průběhu svého života vystavena násilí. Nařízení zavádí efektivní systém ochrany obětí násilí, pronásledování nebo únosu tak, aby opatření na jejich ochranu bylo možné uplatnit ve stejné míře v rámci celé EU. Podporuji i vytvoření služeb specializované podpory pro oběti, které musí mít veškeré informace dostupné ve srozumitelné podobě a v mateřském jazyce a mohou vyplnit mnohojazyčný certifikát, který bude automaticky přenositelný mezi členskými státy a dostupný online."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph