Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-282-484"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-282-484"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Balsavau už šią pateiktą poziciją. Nuo nusikaltimo neapsaugotas nė vienas. Tik ES lygio veiksmais gali būti sustiprintos nusikaltimų aukų teisės ir užkirstas kelias žalai ir smurtui. Tai yra tarpvalstybinė ir nacionalinė problema, kurios sprendimas reikalauja neatidėliotinų veiksmų. Atsižvelgiant į tai, reikia nustatyti tiesiogiai privalomas ir operatyviai įgyvendinamas teisines priemones. Būtina didinti pasitikėjimą teisingumo sistema. Aukoms turi būti teikiama kuo platesnio pobūdžio apsauga. ES turi veikti supaprastinta, sparti ir veiksminga apsaugos priemonių pripažinimo sistema. Piliečiai turėtų būti tikri, kad tos pačios minimalios taisyklės bus taikomos ir jiems keliaujant ar gyvenant užsienyje ir jie nepatirs finansinių išlaidų ar biurokratinių kliūčių."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph