Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-282-375"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-282-375"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pritariu šiam tekstui, dėl kurio Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą. ES, kurioje užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas, turi būti užtikrinamos ir asmenų teisės bei šių teisių gynyba. Kadangi ES piliečiai vis dažniau keliasi į kitas valstybes nares, ši gynyba turi būti kuo paprastensė ir aiškesnė."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph