Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-278-562"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-278-562"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule preşedinte, am votat în favoarea raportului. Este importantă existenţa unor legi care să descurajeze şi să pedepsească încălcările libertăţilor şi drepturilor individuale, însă este la fel de important ca victimele să beneficieze de susţinerea autorităţilor şi de o legislaţie care să le protejeze. În anul 2012, statisticile arătau că în România între 75 şi 80% dintre femei sunt abuzate în spaţiul domestic (verbal, psihologic, fizic ori sexual). Prezentele modificări sprijină cu precădere grupul vulnerabil al persoanelor supuse violenţelor în cadrul familial, prin simplificarea formalităţilor şi prin recunoaşterea europeană a statutului lor special. Astfel, sunt eliminate limitările care au existat până în acest moment cu privire la mobilitatea victimelor violenţelor condamnate. Este important ca acest regulament să fie transpus şi aplicat într-o perioadă cât mai scurtă, inclusiv componenta administrativă ce ţine de noile formulare tipizate, pentru a se putea observa efecte concrete în rândul beneficiarilor. Vă mulţumesc!"@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph