Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-276-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-276-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Örömömre szolgál, hogy a mai napon újabb fontos lépést tettünk az EU-s szintű áldozatvédelem területén. Üdvözlöm a jelentést, mely egy olyan jogalkotási csomag része, amely erősíti az áldozatok jogait az EU-ban, és amely egy irányelvre irányuló javaslatot is magában foglal a bűncselekmények sértettjeinek támogatásáról, védelméről és jogairól. Hiszen ez jelenti azt, hogy a szabad mozgás és a határmentesség gyakorlatban is működik az EU-ban. Szükség van arra, hogy elismerjük a jogi következményeket a különböző tagállamokban, hogy ezt a polgárok a gyakorlatban is használni tudják. Amikor határokon átnyúló polgári ügyekkel szembesülünk, az élet az elveken túl a gyakorlatban mutatja meg, hogy valóban működik az Unió. Tehát minden, ami erősíti a nemzetközi együttműködést, üdvözlendő. Fontos, hogy meglegyen a politikai akarat a tagállamok részéről, hogy segítséget, nagyobb védelmet kapjanak a potenciális sértettek, a közigazgatási eljárás leegyszerűsödjön számukra, és mindenütt biztosítsák védelmüket."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph