Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-272-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-272-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Am votat acest raport şi felicit raportoarea pentru munca depusă în elaborarea raportului aferent acestui regulament, care vine să completeze Directiva privind ordinul de protecţie care acoperă chestiunile penale, cele două instrumente incluzând împreună cele mai multe măsuri posibil a fi luate de statele membre. Regulamentul privind recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie în materie civilă va intra în vigoare la data de 11 ianuarie 2015. El se va aplica în toate statele membre şi va stabili că protecţia acordată într-un stat membru va fi menţinută şi atunci când victima se mută sau călătoreşte într-un alt stat membru. Procedura de cerere a protecţiei va fi simplificată, de asemenea, prin îndepărtarea tuturor formalităţilor intermediare. „Pentru a asigura recunoaşterea şi aplicarea protecţiei în întreaga Uniune, regulamentul include un certificat standard în mai multe limbi, care conţine informaţiile esenţiale. Prin utilizarea sa, costurile de traducere vor fi minime, astfel încât persoana protejată nu va avea nicio cheltuială suplimentară.”"@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph