Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-270-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-270-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Această propunere răspunde necesităţii unui cadru juridic european cuprinzător, capabil să asigure victimelor infracţiunilor recunoaşterea prejudiciului suferit şi să le ofere cel mai înalt grad de protecţie posibil pe teritoriul Uniunii. Astfel se va completa Directiva privind ordinul european de protecţie, care asigură recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie în domeniul penal. Aplicarea coroborată a celor două instrumente (penal şi civil) va permite persoanelor care beneficiază de un ordin de protecţie să se deplaseze în libertate şi siguranţă pe teritoriul UE, astfel cum prevede articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, şi va conduce, în ultimă instanţă, la consolidarea şi dezvoltarea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie în Uniune. Consider că ar fi utilă instituirea unui mecanism care ar elimina formalităţile intermediare, prin utilizarea unui certificat standardizat şi multilingv. În acest mod, s-ar asigura nu doar promptitudinea şi rapiditatea recunoaşterii, dar şi executarea măsurilor de protecţie."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph