Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-269-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-269-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo žengsime dar vieną žingsnelį Europos Sąjungoje kurdami efektyvesnę ir tampresnę bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Europos apsaugos orderis buvo pirmasis svarbus žingsnis, siekiant vienoje valstybėje kompetentingos institucijos nustatytas apsaugos priemones baudžiamosiose bylose padaryti beveik automatiškai privalomas visose Europos Sąjungos šalyse. Šio dokumento pagrindu Europoje piliečiams bus galima naudotis jiems paskirtomis apsaugos priemonėmis nepriklausomai nuo to, ar konkrečioje priimančioje valstybėje, į kurią atvyksta apsaugos priemonėmis besinaudojantis asmuo, konkreti jam gresianti veika yra laikoma nusikaltimu, ar ne. Tai yra būtina priemonė, siekiant asmenis apsaugoti nuo gresiančio fizinio ar psichologinio smurto, ir neleisti jiems nukentėti dėl skirtingų teisinių sistemų valstybėse narėse."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph