Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-268-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-268-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Am votat în favoarea raportului, deoarece va consolida drepturile victimelor criminalităţii în Uniune. Prin intermediul propunerii, se face un alt pas spre obiectivul creării unui spaţiu comun de libertate, securitate şi justiţie. Simplificarea recunoaşterii ordinelor de protecţie implică o creştere a încrederii în sistemele judiciare ale statelor membre. Măsurile au scopul de a proteja victimele violenţei, în special în cazurile de violenţă conjugală, hărţuire şi violenţă împotriva copiilor. Fiind categorii vulnerabile la astfel de infracţiuni, femeile şi copiii trebuie să se bucure de protecţie pe întreg teritoriul Uniunii. De asemenea, salut şi dispoziţiile administrative, conform cărora nu va mai fi nevoie de legalizarea certificatului pentru a fi recunoscut într-un alt stat membru. Astfel, costurile şi formalităţile vor fi reduse, iar protecţia pentru victimele infracţiunilor se va armoniza la nivelul întregii Uniuni."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph