Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-267-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-267-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Principiul recunoaşterii reciproce şi cooperarea judiciară în materie de protecţie civilă oferă perspectiva unirii în diversitate a instanţelor civile şi administrative de pe teritoriul Uniunii. Persoanele în beneficiul cărora a fost adoptată o măsură de protecţie civilă vor simţi, pe viitor, că sunt parte a unui sistem unitar de protecţie, menit să le ofere siguranţa de care au nevoie în oricare din ţările Uniunii Europene. Consider, la rândul meu, că protecţia primită de către un cetăţean într-un stat membru UE nu trebuie să dispară în momentul în care acea persoană alege să se mute într-un alt stat, ci trebuie depuse toate eforturile pentru ca acea protecţie să fie recunoscută şi respectată de autorităţile statului de destinaţie. Din acest punct de vedere, consider binevenită utilizarea certificatului standardizat şi multilingv propus de raportori, precum şi atenţia sporită acordată asistenţei şi informaţiilor oferite persoanei protejate. Realizarea acestor două activităţi într-un limbaj accesibil, prin traducerea sau interpretarea măsurilor de protecţie reprezintă garanţia că cetăţenii vor beneficia de protecţia cuvenită într-un alt stat membru în care se decid să se mute."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph