Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-262-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-262-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, äänestin tämän erittäin tärkeän ja ajankohtaisen mietinnön puolesta. On erittäin tärkeää, että uhrien oikeudet tunnustetaan ja heitä suojellaan koko EU:n alueella. Kun meillä on sisämarkkinat, ihmisten vapaa liikkuvuus yli rajojen, on ilman muuta selvää, että tämän tyyppisten suojatoimenpiteiden pitää ylettyä koko Euroopan unionin sisämarkkina-alueelle. Muutenkin on erittäin tärkeää, että kiinnitämme huomiota tähän ongelmaan, joka on valitettavasti ollut kasvussa eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Meidän pitää huolehtia siitä, että jokaisella ihmisellä olisi mahdollisuus koskemattomuuteen ja hyvään elämään. Näin ollen vastavuoroinen tunnustaminen valtioiden välillä ehkä rohkaisee myös niitä valtioita, joilla lainsäädäntö ei ole vielä niin pitkällä kuin toisissa jäsenvaltioissa, toimimaan esimerkiksi koskemattomuuden suhteen. On tärkeä huolehtia siitä, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus hyvään, turvattuun ja ehyeen elämään."@fi2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph