Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-260-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, äänestin tämän tärkeän mietinnön puolesta. Uhrien oikeuksien ja suojelun vahvistaminen unionin alueella on tärkeä päämäärä. Tästä syystä olen tyytyväinen, että tänään olemme keskustelleet asiasta. EU:n kansalaiset voivat liikkua ja muuttaa vapaasti EU:n alueella. Heitä tulee suojella kaikin tavoin omien kansalaisten suojelun ohella ja myös riippumatta siitä, missä he asuvat. Tämä asetus kattaa kaikki uhrit, jotta he voivat saada tarvitsemansa avun ja tuen ei vain omassa maassaan, vaan myös missä tahansa EU:n alueella. Tästä syystä suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen siviiliasioissa on ehdottomasti positiivinen asia. Vastavuoroinen tunnustaminen luo myös luottamusta ja kunnioitusta. Ymmärrän kyllä, että EU-maissa on luonnollisesti olemassa erilaisia poliittisia sekä kulttuurisia perinteitä, mutta yhteisenä intressinämme tulee olla luottamuksen ja kunnioittamisen kannustaminen. Siihen kuuluu uhrien suojeleminen ja siihen välttämättömät toimenpiteet."@fi2
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-260-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph