Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-065-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.3.3-065-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pentru a permite ieşirea din recesiunea prelungită ce afectează Uniunea Europeană, Foaia de drum privind finalizarea Uniunii economice şi monetare ar trebui să se axeze în jurul măsurilor sociale şi de creştere economică. Din păcate, aceasta constituie o nouă încercare de flexibilizare a pieţei muncii şi a salariilor şi un pericol pentru Europa socială. O coordonare a reformelor structurale la nivel european este necesară pentru a reduce aceste disparităţi. Documentul Comisiei pare însă să aibă drept scop implementarea unui anumit tip de reforme: a celor axate în jurul austerităţii. Printre acestea se numără noi privatizări şi tăieri de salarii, o dereglementare şi mai importantă a legislaţiei muncii şi slăbirea adiţională a sindicatelor. Europa nu va ieşi din abisul politic şi economic în care se află doar prin metoda rigorii bugetare, iar procesul de redresare economică ce a avut loc în Statele Unite confirmă această idee. Nu este însă prea târziu pentru a o apuca pe drumul cel bun. Printre măsurile pe care Comisia ar trebui să le promoveze se numără introducerea unui salariu minim naţional în toate statele membre şi situarea pilonului social în centrul politicilor cu caracter economic. Totodată, solidaritatea la nivel european, manifestată prin garantarea în comun a datoriilor publice, capătă o importanţă fundamentală pentru viitor."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph