Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-21-Speech-2-534-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130521.40.2-534-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea bancară este un proiect vital pentru a rupe legătura dintre guvernele puternic îndatorate şi băncile confruntate cu propriile dificultăţi, precum şi pentru a evita utilizarea banilor contribuabililor pentru salvarea instituţiilor financiare. Salut rolul important ce va fi jucat de Banca Centrală Europeană în supravegherea băncilor din statele membre participante la mecanismul unic, inclusiv prin posibilitatea de a acorda instrucţiuni autorităţilor naţionale competente. De asemenea, consider că îmbunătăţirea accesului la informaţii şi eliminarea posibilităţii arbitrajului jurisdicţional va conduce la o supraveghere îmbunătăţită. Având în vedere că în România, băncile din zona euro deţin trei sferturi din activele sistemului bancar şi două treimi din capitalul acestuia, şi având în vedere intenţia ţării mele de a adopta moneda unică în viitor, apartenenţa la uniunea bancară devine o necesitate. În acest context, susţin modificarea adusă propunerii iniţiale a Comisiei Europene prin acordarea dreptului de vot pentru ţările din afara zonei euro în cadrul Consiliului de supraveghere al BCE. De asemenea, riscul de divizare a uniunii bancare în state decidente şi state executante s-a redus considerabil prin echilibrarea sistemului de vot în cadrul autorităţii bancare europene. ... al uniunii bancare, însă nu este suficient pentru a evita producerea unor crize economice şi financiare majore. De aceea susţin, ca şi alţi colegi ai mei, că trebuie să ajungem la un acord cât mai repede asupra unui cadru unic de rezoluţie, precum şi asupra unei scheme unice de garantare a depozitelor. Fără aceste trei elemente reunite, sectorul bancar european va rămâne fragil, iar depozitele bancare nu vor putea fi protejate de către un cadru legislativ adecvat. În final, îmi exprim speranţa că experimentul Cipru nu va mai fi repetat în niciun stat membru al Uniunii Europene."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"(Discurs inaudibil din cauza unor probleme tehnice)"2
"(Preşedintele roagă vorbitorul să vorbească mai rar)."2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph