Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-21-Speech-2-122-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130521.5.2-122-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Podkreślić należy, iż w rzeczywistości debata o polityce klimatycznej nie jest sporem o środowisko, lecz o konkurencyjność gospodarek. Bez rozbudowanego systemu wysokich „kar” dla polskiej gospodarki, które wprowadzane są w ramach ambitnych unijnych planów klimatycznych, produkcja prądu w Polsce byłaby kilkukrotnie tańsza niż produkcja energii poprzez technologie narzucane nam przez Unię Europejską (np. turbiny wiatrowe czy energia jądrowa). Jeśli Unii uda się przeforsować restrykcyjną politykę klimatyczną, technologie te w nadchodzących latach niemal w całości będziemy musieli kupić za setki miliardów złotych od międzynarodowych koncernów, które nie płacą podatków w Polsce. Aktualnie energia w Polsce generowana jest w 90% ze spalania węgla w technologiach chroniących przed szkodliwymi pyłami i związkami chemicznymi. Jest to technologia najbardziej opłacalna, która dodatkowo wspiera polski sektor wydobycia węgla. Przyjęcie konkluzji oznacza w rzeczywistości zgodę polityczną państw członkowskich na to, aby Komisja wystąpiła z inicjatywą następujących nowych aktów normatywnych: „zmiana strukturalna” dyrektywy ETS w celu podwyższenia ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla przez wycofanie 2 mld uprawnień z rynku – nowe cele redukcji emisji. Nie jest tajemnicą, iż zaawansowane projekty powyższych aktów legislacyjnych czekają tylko na „zielone światło” ze strony Rady, aby trafić pod obrady Parlamentu Europejskiego. Takim rozwiązaniom mówię stanowcze „nie”."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph