Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-04-18-Speech-4-444-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130418.36.4-444-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, ook ik vind het wrang om vandaag te praten over terreurverdachten in Guantánamo Bay, terwijl juist vandaag de slachtoffers van de aanslag in Boston worden begraven. Desalniettemin is het een belangrijk onderwerp dat nu eenmaal actueel is en waarover in de context van de mensenrechten vandaag nu eenmaal agendatechnisch wordt gesproken. Voorzitter, dat de gevangenis op Guantánamo Bay ernstig schuurt op velerlei grondbeginselen van het internationaal recht en deze zelfs soms flagrant schendt, moge duidelijk zijn. Als voorbeeld noem ik de schending van het recht op De Amerikanen hebben zich in een intern juridisch wespennest gestoken, waar eigenlijk alleen maar verliezers zijn. Dat gevangenen in hongerstaking zijn, baart mij niet eens zo veel zorgen. Dat gebeurt overal ter wereld en is een beproefde methode om aandacht te vragen. Dat is ook de reden waarom wij hier nu staan, vandaag. Het is de gevangenen gelukt. Vooral wil ik hier aandacht vragen voor het feit dat het een Amerikaans intern probleem betreft. Een probleem waarvoor wij aandacht moeten blijven vragen, ook al moeten wij onze hand niet in dat wespennest steken. Zo is het voor mij duidelijk dat de EU niet moet gaan functioneren als opvangnest voor ex-gedetineerden. Op dit moment hebben wij al genoeg problemen met Europese jongeren die naar Syrië vertrekken om daar te vechten. Veel moslimjongeren zullen deze ex-gedetineerden als martelaren gaan beschouwen en zo zullen zij in Europa mogelijk jongeren verder laten radicaliseren. De VS moeten de gevangenen berechten en als zij dat niet doen, moeten zij vrijgelaten worden en zouden zij moeten worden opgevangen door de landen van organisaties, zoals de Arabische Liga, de Afrikaanse Unie en de OIC. Die organisaties dienen hun verantwoordelijkheden te nemen, níet de EU."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph