Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-04-18-Speech-4-326-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"De resolutie over Kosovo roept vijf EU-landen op om Kosovo te erkennen als onafhankelijke staat. Het Europees Parlement gaat hiermee zijn boekje ver te buiten. Erkenning van een nieuwe staat is een zeer serieuze en soevereine keuze van een staat en een pregoratief dat niet aan een Europese organisatie met een parlement toebehoort. Erkenning is onherroepelijk en daarom ook zo belangrijk. Zolang niet alle lidstaten Kosovo erkennen, zouden wij niet eens met de Kosovaren moeten praten. Het recht van de lidstaten om een staat niet te erkennen, zou niet mogen worden omzeild door ongekozen EU-bureaucraten met weinig kennis van het internationaal recht. Voorzitter, feitelijk onderhandelt de Unie dus namens 22 lidstaten, en niet namens de héle Unie, met een wellicht land, maar niet want zo mag het gewoon nog niet genoemd worden door de EU. Dit is onacceptabel en de EU zou de dialoog met Kosovo moeten stopzetten."@nl1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130418.28.4-326-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph