Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-04-18-Speech-4-245-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130418.24.4-245-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, waarom in hemelsnaam een land in dit tijdsbestek tot de aan alle kanten falende Europese Unie wil toetreden kan ik echt niet begrijpen. Na het uiteenvallen van Joegoslavië zou je toch denken dat Kroatië zich twee keer zou bedenken voor het zich weer bij een communistische heilstaat zou aansluiten. Desalniettemin, Kroatië wil het en zal binnen een paar maanden toetreden. Ze zullen vast en zeker snel de ongebreidelde bemoeizucht van Brussel over zich heen krijgen. Ik ben altijd tegenstander geweest van verdere uitbreiding van deze Unie, maar ik wens de Kroaten veel succes, want dat zullen ze in de toekomst hard nodig hebben. Vanzelfsprekend heb ik tegen het verslag gestemd, in het belang van de Kroaten zelf."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph