Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-04-18-Speech-4-140-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130418.19.4-140-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Oekraïne is een prachtig land en een goede buurman van een aantal Europese lidstaten. Het is ontzettend belangrijk om een goede dialoog met Oekraïne te onderhouden. Deze nieuwe regels om de afgifte van visa te versoepelen dragen bij aan een betere verstandhouding tussen de Unie enerzijds en de autoriteiten in Kiev anderzijds. Wel ben ik bezorgd over de opmerkingen over het ontwikkelen op de lange termijn van een visumvrij regime. Nederland kan de tsoenami van kansarme emigranten uit Oost- en Midden-Europa nu al nauwelijks aan, laat staan als de grenzen met Oekraïne, een land met 45 miljoen inwoners, worden opengezet. Dat is volstrekt onwenselijk. Voorzitter, de Oekraïners zijn van harte welkom in de EU, op voorwaarde dat zij over een visum beschikken. En ik kan iedereen aanraden om ook eens naar Oekraïne te gaan."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph