Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-04-18-Speech-4-071-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130418.4.4-071-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Doresc să mă alătur şi eu colegilor care au criticat lipsa de informare a Parlamentului în vederea actualizării tabloului de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice. În ceea ce priveşte rezultatul recentei analize privind corectarea acestor dezechilibre, publicate pe 10 aprilie, constat cu regret că executivul european omite anumite aspecte importante. În primul rând, acesta nu ia în considerare surplusul ca indicator al instabilităţii macroeconomice. Astfel, Germania, care înregistrează un surplus de aproximativ 6% din produsul intern brut, nu este inclusă în mod explicit în analiză. Ba mai mult, scăderea proporţiei venitului naţional dedicat salariilor, o sursă de competiţie negativă la nivel european, devine un model de urmat. Cu toate acestea, sunt de părere, că pentru a elimina disparităţile dintre economiile centrale şi cele periferice, este nevoie de creşterea salariilor în grupul statelor cu economiile cele mai puternice, în paralel cu stimularea competitivităţii şi a cererii în statele din periferie."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph