Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-04-16-Speech-2-508-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130416.50.2-508-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Măsurile de austeritate dictate de „Troică” au provocat, timp de 3 ani, creșterea alarmantă a șomajului şi dezmembrarea statului social, cu consecințe extrem de grave, în special pentru tineri şi pentru cei mai vulnerabili. În 2011, 27,3% din populația Greciei era amenințată de sărăcie, iar 11% se afla într-o situație de privare materială severă, fără acces la electricitate şi căldură. Cred că nu putem permite Băncii Centrale Europene să îşi limiteze activitatea la controlul inflației şi să nu ţină cont de consecințele măsurilor sale asupra situației economice şi sociale din Europa. În contextul dezechilibrelor dintre economiile centrale şi cele periferice, Banca Centrală Europeană propune o politică adaptată exclusiv celor mai puternice economii, sacrificând astfel, cred eu, viitorul majorităţii şi stabilitatea întregii Uniuni. De aceea, creșterea economică şi crearea de locuri de muncă sunt criterii mult mai importante în vederea ieșirii din recesiune decât stabilitatea preţurilor, şi acestea trebuie să devină principalele obiective ale Băncii Centrale Europene. De asemenea, banca nu poate să continue să refuze a oferi susținere financiară directă statelor din zona euro, având în vedere că propune acest tip de sprijin entităților bancare. La final, aş dori să atrag atenția asupra faptului că deciziile „Troicii”, care au consecințe atât de importante asupra vieților europenilor, trebuie supuse controlului democratic. De aceea, cred că „Troica”, să răspundă în faţa Parlamentului European pentru acțiunile pe care le întreprinde."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph