Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-04-15-Speech-1-088-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130415.16.1-088-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"De emissiehandel vormt een belangrijke peiler van het klimaatbeleid en om die reden steun ik het 'backloading'-voorstel van de Europese Commissie. Immers, het succes van het instrument dreigt momenteel volledig teniet gedaan te worden door de extreem lage koolstofprijs als gevolg van een teveel aan emissierechten op de markt en de vertragende industriële activiteiten ten gevolge van de economische crisis. Het gevolg van een lage koolstofprijs is dat incentieven voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energieproductie verloren gaan. Een stabilisatie van de prijs moet het ons mogelijk maken om een aantal van de ontwerpfouten uit het emissiehandelsysteem te herstellen in samenwerking tussen het Parlement, de Raad en de Commissie, want vooral dàt is dringend nodig. Als we nu echter niet even op de pauzeknop drukken door een aantal emissierechten later op de markt te brengen zodat de koolstofprijs zit wat kan herstellen, ligt het hele systeem in duigen, nog voor dat we aan de aanpassingen ervan kunnen beginnen."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph