Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-03-14-Speech-4-464-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130314.55.4-464-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Am luat cunoştinţă, cu părere de rău, de îngrozitorul atac care a avut loc pe 23 ianuarie împotriva minorităţii turkmene din Irak. Populaţia civilă se află într-o situaţie de vulnerabilitate extremă în această ţară, în care violenţa interetnică, manifestată prin asasinări, răpiri şi atentate, este frecventă. În acest context, este pozitivă aprobarea de către Parlamentul irakian a unei comisii pentru drepturile omului. Această ţară trebuie, însă, să intensifice eforturile pentru a garanta atât siguranţa grupurilor vulnerabile, cât şi libertatea religioasă şi de afirmare a identităţii. O comisie pentru drepturile omului complet funcţională reprezintă o necesitate, iar reconcilierea interetnică şi menţinerea securităţii şi a ordinii publice trebuie să fie priorităţi ale Guvernului. În acelaşi timp, Uniunea Europeană are datoria de a ajuta Republica Irak să realizeze aceste obiective. Acordul de parteneriat şi cooperare constituie o platformă de dialog şi, totodată, un angajament din partea Uniunii pentru susţinerea eforturilor din domeniul drepturilor şi al libertăţilor fundamentale."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph