Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-03-14-Speech-4-040-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130314.5.4-040-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Det er en god dag for både Parlamentet og Kommissionen, hvad angår kampen mod matchfixing. Det vi hører fra både ordfører og kommissær er gode ord, det er rigtige ord, og det er ord anbragt på det rigtige tidspunkt. Der er virkelig brug for nu at geare op i kampen mod matchfixing. Der er ingen tvivl om, som det også er blevet fremført af de øvrige ordførere og kommissæren, at vi kun har set toppen af isbjerget her. Alle aktører, man snakker med, siger, at det her er selve sportens grundlag, fundament, som er ved at skride, hvis ikke vi griber ind over for matchfixing i tide. Bølgen kommer udefra, det er styret fra Asien, det kommer ind via Balkan, og nu bevæger det sig nordpå. Så vi er alle truet af dette, vi er alle i fare for at blive undermineret af denne trussel. Det, der er brug for, er samarbejde både globalt, men også i Europa. Vi skal også tænke på de europæiske interesser, fordi det jo i høj grad er herfra, at mange af de store sportsbegivenheder udgår, f.eks. for fodbold, og vi har et særligt behov for at bevare den integritet, som sporten repræsenterer her i Europa. Jeg er meget meget glad for den beslutning, der er lagt op til her fra Parlamentet. Jeg er også meget glad for det samarbejde, vi har haft om det. Jeg synes, der er mange gode forslag, og jeg vil gerne fremhæve det, som også Ivo Belet var inde på, nemlig spørgsmålet om at erfaringsudveksle, at videnudveksle, at etablere et center, hvorfra man kan samle disse ting, så vi får delt erfaringerne. I øjeblikket er det største problem, at der er rigtig mange, der ikke ved, hvad der foregår i de andre lande. Det skal vi selvfølgelig have en helt klar fornemmelse af. Det kan vi gøre uden at gøre vold på subsidiariteten for medlemsstaterne. Så det vil jeg godt slå et slag for over for kommissæren og i øvrigt takke kommissæren for det initiativ og det samarbejde, der er lagt op til. Jeg synes, det virker meget lovende. Så det er en god dag for kampen mod matchfixing."@da1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph