Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-03-13-Speech-3-445-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130313.30.3-445-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Îmi exprim, şi eu, îngrijorarea vizavi de tendinţa de permanentizare a unui mecanism de cooperare şi verificare care se vrea tehnic şi apolitic, care, aşa cum au spus şi colegii mei, nu conţine însă o metodologie de lucru precisă nici în ceea ce priveşte partea de cooperare, nici în ceea ce priveşte partea de monitorizare. Practic, cooperarea cu autorităţile naţionale se dovedeşte dificilă, în condiţiile în care nu există un numitor comun pentru monitorizarea progreselor democratice. În acelaşi timp, pe parcursul a şase ani de monitorizare, condiţionalităţile Comisiei Europene au cunoscut modificări importante, extinzându-se la noi domenii. Astfel, MCV a devenit un instrument de presiune politică internă şi pretext pentru a justifica decizia populistă şi antieuropeană de a bloca aderarea României la spaţiul Schengen. Găsesc regretabil faptul că România şi Bulgaria sunt găsite principalele vinovate pentru problemele cauzate în Uniunea Europeană de efectele crizei şi de incompetenţa unor guverne de a gestiona. De aceea solicit Comisiei Europene încetarea monitorizării României, pentru ca ţara mea să adere, şi la Uniunea Europeană."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph