Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-03-13-Speech-3-243-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130313.24.3-243-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Declaraţiile agresive ale Coreei de Nord, care au culminat recent prin anunţul de rupere a acordului de armistiţiu cu Republica Coreea, întreruperea comunicării între cele două state şi ameninţarea cu un atac nuclear sunt profund îngrijorătoare. Republica Populară Democrată Coreeană trebuie să îşi tempereze pornirile războinice şi să evite o deteriorare a relaţiilor sale cu comunitatea internaţională. În joc se află bunăstarea cetăţenilor săi, care suferă de foame, sărăcie, depind de ajutoarele internaţionale pentru a supravieţui şi sunt izolaţi din punct de vedere economic şi politic. Soluţia la impasul în care se află Coreea de Nord se află sub semnul dialogului şi al conduitei paşnice. Aceasta trebuie să reia moratoriul privind testele cu rachete şi să renunţe la armamentul nuclear, aderând la Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare. Aşa cum au spus şi antevorbitorii mei, este în interesul şi în responsabilitatea Chinei, în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU şi principal partener al Coreei de Nord, să urmărească menţinerea stabilităţii în regiune. Aceasta trebuie să convingă Pyongyangul să reia negocierile în format de şase, esenţiale pentru o soluţionare paşnică a situaţiei în Peninsula Coreeană. În acelaşi timp, cred că Uniunea Europeană trebuie, de asemenea, să menţină canalele de comunicare cu Republica Populară Democrată Coreeană."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph