Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-03-13-Speech-3-101-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130313.6.3-101-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"De Europese Lentetop zal traditiegetrouw in het teken staan van het sociaal-economisch beleid, al dreigt het dit jaar een beetje een lege doos te worden. Alle substantiële onderwerpen zijn immers doorgeschoven naar de top van juni. Maar misschien heeft dit ook voordelen. Zo heeft de commissie immers enkele maanden extra tijd om eens een evaluatie te maken van haar beleid tot nu toe. Dat de eenzijdige focus op besparingen niet het gewenste effect hebben, mag ondertussen wel duidelijk zijn voor velen, toch houdt de commissie willens nillens vast aan dit kader. Nochtans moet ze niet ver zoeken om de effecten ervan te zien. In de 20 groeiprognoses die de commissie voor Griekenland heeft gepubliceerd sinds 2009, bijvoorbeeld, heeft ze elk keer haar groeiverwachting naar beneden moeten bijstellen, ondanks het opgelegde besparingstraject. En als klap op de vuurpijl kwam het uiteindelijke economische resultaat steevast onder de laagste groeiprognose uit, met een foutenmarge van minstens 6% van het BNP! En op deze prognoses baseert de commissie zich dus om macro-economische beleidsdoelstellingen (zeg maar besparingsprogramma's) door te drukken. Ik zou de commissie ten stelligste aanraden om de maanden tot juni te gebruiken om zich eens dringend over een alternatieve aanpak te beraden"@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph